natalia(__ups

2 teksty – auto­rem jest na­talia(__ups.

Na apel świętojanski

To kto mo­je **tek­sty na­mie­rza w tym niele­gal­nym podsłuchu
może wyuz­da­ne ro­baczki święto­jańskie z pry­wat­ne­go nu­mer­ku
układów sca­lonych które się na skradzionym łączu wie­cznie do­rabiają

a może to króliczek wiel­ka­noc­ny od księgo­wej sąsiadki
ja­ko ten sam mało wy­robiony jąkający się schemat 

fraszka • wczoraj, 17:03

Każdy gwałt jest tyl­ko wy­nikiem lęku 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2017, 08:44
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 18:13Badylek sko­men­to­wał tek­st Na apel święto­jan­ski

wczoraj, 14:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

wczoraj, 12:58adamantine sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

wczoraj, 12:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

wczoraj, 12:55adamantine sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

wczoraj, 11:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

wczoraj, 10:18piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

wczoraj, 10:14natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

przedwczoraj, 17:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy gwałtjes­ttyl­ko wy­nikiem lęku

przedwczoraj, 14:28natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia